Regnbågsflaggan är idag ett självklart sätt för människor att visa sin stolthet att vara HBTQ, eller sitt stöd för HBTQ-rörelsen. Den syns allra mest under de Pride-festivaler som anordnas över hela världen vid olika tillfällen på året, men den har blivit en så tydlig symbol för rörelsen att den används året om, i mängder av olika sammanhang. Det kanske tydligaste tecknet på hur etablerad regnbågsflaggan har blivit som symbol är att RFSL har en stiliserad version av den i sin logotyp.

Regnbågsflaggan har uppnått denna status på relativt kort tid, då den skapades så sent som på 1970-talet, i San Francisco. Det var aktivisten Gilbert Baker som gav den dess nuvarande betydelse – regnbågsflaggan hade ju tidigare använts (och används fortfarande) med andra betydelser. Idén till regnbågsflaggan kom efter att Harvey Milk (den första öppet homosexuella som valts till ett politiskt ämbete i USA) gav Baker utmaningen att skapa en symbol för stolthet för gay-communityt. Tidigare hade de använt sig av den rosa triangeln, men eftersom den symbolen är förknippad med förintelsen, ville Milk ha en ny symbol som var deras egen. Bakers egna ord var ”Vi behövde någonting vackert. Någonting från oss”. Och vad kunde då vara mer passande än en regnbåge, med sitt breda färgspektrum som ändå skapar en harmonisk och vacker helhet?

Den första versionen av regnbågsflaggan som Baker designade hade tre ytterligare färger utöver de vi är vana att se idag: en rosa strimma högst upp, samt en turkos och en mörklila strimma näst längst ner. Den rosa strimman har sedermera tagits bort (vilket ursprungligen berodde på att flaggan blev så populär att det blev brist på rosa tyg), och den turkosa och lila strimman har ersatts av en blå. Baker gav varje färg i sin flagga en specifik betydelse, närmare bestämt sex (rosa), liv (röd), helande (orange), solljus (gul), natur (grön), magi/konst (turkos), fridfullhet (mörklila) och ande/själ (lila). Idag symboliserar flaggan även mångfald, tolerans, respekt för sina medmänniskor och – såklart – stolthet.

Regnbågsflaggan kan också påminna oss om andra saker som skapades för flera årtionden sedan, men som har betydelse för människors frihet idag, som menskoppen. Den uppfanns redan på 1930-talet, men blev inte kommersiellt framgångsrik förrän i slutet av 1980-talet – trots att den ger kvinnor större frihet (både ekonomiskt och tidsmässigt) under deras menstruation. Att använda menskopp är särskilt fördelaktigt i samkönade förhållanden med två kvinnor, eftersom kostnaden för mensskydd annars kan bli hög.