”När valde du att vara hetero?” ”Hur vet du att du inte skulle gilla att ligga med någon av samma kön, om du inte har provat?” De som avviker från normen när det gäller sexualitet brukar ofta behöva svara på frågor om hur de fungerar och varför, och om man verkligen är säker. Det vore bra om även alla som anser sig vara ”normala” kunde ta sig tid att faktiskt fundera över varför de fungerar som de gör och vad de egentligen vill ha. Det är många som känner att de saknar något, eller gör något de egentligen inte gillar, bara för att de känner sig tvungna att följa normen.

Det finns många olika läggningar

Att följa normen kallas att vara heterosexuell – att gilla det motsatta könet. Den som gillar personer av sitt eget kön är homosexuell, och den som gillar både kvinnor och män är bisexuell. Det finns många fler ord för olika sexuella läggningar. En del ligger ganska nära eller överlappar varandra, men det finns viktiga skillnader. Här finns en lista på 17 olika typer av läggningar, vilket kan vara till hjälp för att förstå alla begreppen. Man kan inte välja sin sexuella läggning, eller förändra den med viljekraft. Man gillar det man gillar, och så länge det rör sig om två (eller flera) vuxna människor som samtycker till allt som händer, och som skyddar sig, så är det inget fel med det.

Sexualitet och identitet är inte samma sak

Det är ett vanligt misstag att blanda ihop sexuell läggning med könsidentitet, men det är inte samma sak, även om det är ämnen som relaterar till varandra. En person som följer normen när det gäller könsidentitet kallas en cisperson, medan man kallas transperson om man upplever att ens inre könsidentitet inte stämmer överens med ens biologiska kön, eller det kön som omgivningen har behandlat en som sedan man var liten. Om man varken vill identifiera sig som man eller kvinna, kan man kalla sig ickebinär eller genderfluid, och använda hen som pronomen. Det finns ett ord för en sexuell läggning där man kan bli attraherad alla möjliga kön – pansexuell. Det är ett smidigt begrepp – man kan gilla vem som helst.