HBTQ står för Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Tidigare användes begreppet

Istanbul, Turkey - June 30, 2013: Thousands of revelers joined for the 11th annual Gay Pride Pride in Taksim, Istanbul showing off a multitude of colorful flags and placards calling for equal rights and justice for LGBT related crime. There were also small protests for other causes.

HBT men idag har man lagt till Q:et för att även innefatta den grupp som identifierar sig som queer. Det är ett begrepp som används i många sammanhang, bland annat för att lyfta frågor som rör diskriminering av dessa grupper.

Homosexuell innebär att man känner en dragningskraft till någon av samma kön. Bisexuell är en person som har förmågan att attraheras och känna dragningskraft till människor av både samma och motsatt kön. Transsexuell är ett begrepp som definieras av personer som upplever sig tillhöra ett annat kön än det man är biologiskt fött med. Queerpersoner är ett begrepp som inte lika lätt beskrivs. Det finns inte en helt klar eller tydlig beskrivning men queer kan användas exempelvis vid tankar kring könsidentitet, sexuell läggning och/eller olika förhållningssätt kring detta. RFSL:s beskrivning av begreppet queer grundar sig i att det kan ha flera olika betydelser, men att det i grund och botten är ett ifrågasättande av heteronormen. Queer kan ibland innebära en önskan om att alla kön och sexualiteter ska kunna inkluderas eller att man inte behöver identifiera sig alls. Den egna individens valfrihet är viktig och att inte någon vare sig blir påtvingad normer eller behöver utsättas för diskriminering eller ifrågasättanden.

Den första att använda HBTQ som begrepp1200px-Jiingijamborii-4 i skrift var Greger Eman då han som redaktör för RFSL:s tidning tryckte det under år 2000. RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter och de verkar för att lyfta viktiga frågor inom området. Man jobbar bland annat aktivt och framgångsrikt mot homofobi, bifobi och transfobi. I grunden är verksamheten ett arbete för mänskliga rättigheter och lägger en del fokus mot särskiljande lagstiftning, hatbrott och diskriminering mot HBTQ-personer. Metoderna är främst information, politisk påverkan och opinionsbildning.

Stockholm Pride är en festival som arrangeras varje år och där man på ett glädjefyllt sätt lyfter HBTQ-personer och deras rättigheter. Mängder av människor strömmar till Stockholms gator under festivalen och dansar, firar och spelar musik i regnbågens alla färger. Vill du delta och gå all in i ditt engagemang kan du fixa en t-shirt med tryck! Garanterat en stämningshöjare!