Homosexualitet har funnits i alla tider, men det har inte alltid varit lika självklart som det börjar bli idag att kunna leva öppet med det. Än idag kämpar många eldsjälar för en större acceptans och mot diskriminering och förtryck, och man har kommit en bra bit på vägen i många delar av världen. Idag är det till exempel tillåtet att gifta sig. Något som inte var tillåtet för så länge Erastes_eromenos_Staatliche_Antikensammlungen_1468sedan. För bara några decennier sedan räknades dessutom homosexualitet som en sjukdom och böcker i ämnet placerades där vid bibliotekshyllorna. Under andra världskriget tillhörde homosexuella den grupp som togs till koncentrationsläger för att utrotas. I vissa länder är det till och med kriminellt än idag att vara homosexuell. Sverige och många fler länder har kommit långt i jämförelse tack vare ett idogt arbete för att lyfta frågan.

Homosexualitet beskrevs första gången under det antika Grekland, och då det var en mansdominerad tid var det främst manlig homosexualitet som beskrevs. En kvinnlig profet vid namn Sapfo var ett undantag. Hon levde under 500-talet f.Kr. på ön Lesbos och var verksam bland annat med en skola för unga kvinnor. Sapfo var en poet och skrev mycket poesi kring kärlek och passion, däribland homoerotik.

Under Medeltiden ansågs homosexualitet som en synd. Kristendomen fick en allt större betydelse hos människorna och inom kyrkan har homosexualitet i stort sett alltid setts som en

Portrait of Gay Couple kissing after getting married

stor synd. Kyrkan är idag splittrad i frågan, där några röster höjer sig för välkomnandet av homosexualitet medan andra är starkt kritiska och inte vill acceptera personer som inte faller inom normen för heterosexualitet.

När renässansen kom förde det med sig det kulturella. Handlingar som kunde kopplas till homosexualitet var fortfarande strikt förbjudet, men det var mer tillåtande att ta in det i homoerotiska verk. I Sverige har homosexuella handlingar varit förbjudna fram till början av 1900-talet. Enligt den svenska strafflagen straffades homosexuella samlag med straffarbete i upp till två år. 1934 togs den straffbestämmelsen bort. Det var dock fortfarande olagligt fram till 1944. Därefter ändrades det till att beskrivas som en sjukdom fram till 1979. Under 1960-talet började den moderna HBT-rörelsen växa fram och medvetenheten ökade.