Definitionen av queer inrymmer flera olika nivåer, det kan vara ett begrepp för att beskriva ett personligt ställningstagande till att det finns flera normer i samhället än den heterosexuella. Vidare kan ordet queer påvisa att ingen behöver agera eller känna på ett specifikt sätt, endast på grund av att du är av ett visst kön. Queer på ett personligt plan, är att du på ett eller annat sätt går emot traditionella och heterosexuella könsstrukturer i samhället. Det kan handla om en ovilja att definiera sig utifrån begreppen bi-, homo- eller heterosexuell när det gäller den egna sexualiteten. Vidare kan det handla om att skapa andra typer av familjekonstellationer – där det finns fler föräldrar än två. Kort sagt, queer är ett väldigt öppet begrepp och blir egentligen vad du personligen fyller det med. Rätten till att icke definiera är även möjligt inom queer begreppet. Helt enkel att du varken agerar eller känner dig bekväm i normerna av vad som gäller om du definierar dig som man, kvinna, bi, homo, trans- eller hetero.

Politiskt queer

Du behöver inte personligen definiera queer och leva efter ett visst mönster, det går utmärkt att politiskt vara queer och heterosexuell. Anser du att ingen skall behöva anpassa sig till normstrukturer, eller hur andra tänker och definierar vem man är? Tycker du att friheten att själv få välja och definiera vem man vill vara är av högsta prioritet? Då kan ditt politiska ställningstagande vara queer! För det handlar först och främst om ett ifrågasättande gällande, utseende, identitet, sexualitet, normer, makt och strukturer i samhället. Först och främst är det individens rätt att välja som är synonymt med queer begreppet, Teresa de Lauretis som är konstruktören av begreppet queer menade att begreppet snabbt förlorade sin funktion eftersom institutioner och samhällsdebatten snabbt övertog begreppet till deras egna politiska syften.

Queerteori är en prövande forskning som studerar på vilket sätt kroppar, kön och identitet skapar strukturer av makt i samhället. Klass är ett annat perspektiv som går att koppla till personers livssituation, för vem är det egentligen som har råd att ha ett kontorshotell östermalm för att studera queerteori på universitetet? Huvudkritiken mot queerteori är att den är klassbunden. Övre medelklass och höginkomsttagare har i regel en mycket mer nyanserad bild av vad queer egentligen står för. Lågavlönad och lågutbildad arbetarklass har i regel en mindre förståelse för vad queer står för.

Även politiskt är det varannan damerna och varannan herrarna som har varit den heteronormativa melodin som varit föredömet vad det gäller män- och kvinnor i arbetslivet. De båda könen skall komplettera varandra genom manligt och kvinnligt, arbetsplatsen blir därmed per automatik mer dynamisk och mer jämställd?

Det går inte att komma ifrån att den heteronormativa strukturen i samhället är rådande, i politiken, på arbetsplatser, i skolor och hemma hos Svenssons middagsbord. Att komma ut är forfarande svårt för många. Om fler vågar vara queer oavsett sexuell läggning – kan samhället förmodligen förändras till att bli mer accepterande, öppet och tillåtande mot alla de som kämpar för att få vara precis som de är.