Det är av största vikt att lyfta fram och uppmärksamma HBTQ-personer. Det handlar om personer som i generationer har hindrats från att vara den de är, om personer som har en ökad risk att diskrimineras på grund av sin läggning och om personer som riskerar att må psykiskt dåligt. 40 % av HBTQ-personerna i Sverige har någon gång försökt ta sitt liv.

Trots många och idoga försök att tänja på könsrollerna finns det tyvärr fortfarande platser och grupper i samhället där könsrollerna är extremt snäva. Det kan handla om leksaker, böcker, kläder och smink– saker som i affärerna är uppdelade efter kön. Vilket budskap sänder vi ut med den här uppdelningen av saker i affärerna? Att det är onormalt för en kille att använda tjej-kodade leksaker, kläder och smink, vilket i sin tur leder till att det krävs mod och självkänsla för att våga gå emot strömmen. Barn som utmanar de traditionella könsrollerna med val av leksaker, kläder och andra prylar löper därmed en ökad risk att bli mobbade.

Såväl heteronormen som cis-normen är tyvärr otroligt starka i dagens samhälle. Med detta menas att det alltid utsågs från att alla är heterosexuella eller cis-personer fram tills att en själv talar om att en inte är det. Några tips till dig som vill bli mer HBTQ-vänlig i ditt beteende: Utgå aldrig från att någon är heterosexuell eller cis. Fråga till exempel aldrig en person som enligt samhällets ideal ser ut att vara en kille om han har någon flickvän. När du träffar nya personer, fråga vilket pronomen de föredrar att en använder när en talar om dem. Vidare – kom ihåg att bara för att en person enligt samhällets ideal ser ut att tillhöra ett visst kön behöver det inte vara så. Personen kan likaväl vara icke binär, det vill säga vara varken man eller kvinna. Nästa tips: om du gör något formulär eller enkät där en ska fylla i vilket kön en har – se till att alternativen ”ickebinär” och ”vill inte uppge” finns med. Ett sista tips: kom ihåg vilka som har tolkningsföreträde. I HBTQ-frågor är det inga andra än HBTQ-personer som har tolkningsföreträde. Så när dessa personer är närvarande, ta ett steg tillbaka och låt dem tala om hur det är att vara HBTQ-person.

För företag och skolor finns det möjlighet att HBTQ-certifieras. RSFL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers rättigheter) har sedan 2008 arbetat med HBTQ-certifiering. Drygt 400 verksamheter, både offentliga och privata, har sedan dess HBTQ-certifiering. HBTQ-certifiering innebär i korthet att personalen i verksamheten genomgår en utbildning som tar upp heteronormen, cisnormen, könsidentitet, könsuttryck med mera. Syftet med en HBTQ-certifiering är att arbetsplatser och skolor ska skapa en god, trygg och säker psykosocial arbetsmiljö för allas lika värde.