Stora steg har tagits i kampen mot ett mer jämställt samhälle för HBTQ-personer. Från att ha varit kriminellt att vara homosexuell till att det klassats som en sjukdom har det idag tagits fram lagar som ska skydda personer från att fara illa och diskrimineras för sin sexuella läggning eller könstillhörighet. Lagstiftningen har följt med till förmån för berörda personer men fortfarande behövs mer arbete för att det ska implementeras praktiskt i vardagslivet. Det finns fortfarande många fördomar kvar om HBTQ i arbetslivet. Heteronormen är fortfarande stark, men det går framåt sakta men säkert till HBTQ-personers fördel. Pridefestivaler över landet ökar medvetenheten och avdramatiserar det faktum att det finns personer som

Rainbow Symbol Love Free Homosexual Concpet

kan älska andra av samma kön, eller som känner att de tillhör ett kön som de inte är biologiskt födda till.

Man kan fortfarande göra mycket för att öka medvetenheten på arbetsplatserna runt om i Sverige. Att lyfta frågan är ett första steg, och att ledningen i företaget går ut med tydlig policy om vad som gäller. Idag är det många homo- och bisexuella samt transpersoner och queer som döljer vem de är på sin arbetsplats, av rädsla för att möta fördomar och diskriminering. Ingen människa mår bra av att dölja vem de verkligen är och det försvårar den sociala samvaron på arbetsplatsen. Om man känner sig diskriminerad så bör man i första hand föra en dialog med sin närmsta chef. Man kan även vända sig till sitt skyddsombud eller Diskrimineringsombudsmannen. Det är viktigt att våga stå upp för sig själv, och att alla människor aktivt jobbar för att visa sitt ställningstagande att det är ok att vara precis som man är, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Framtiden ser ljus ut och de allra flesta länder tar små stapplande steg mot en mer accepterande syn på HBTQ-personer, både i privatlivet och arbetslivet. Det finns dock vissa länder, exempelvis Ryssland, som skärper lagstiftningar och går bakåt i utvecklingen. Då är det extra viktigt att övriga länder tar en tydlig ställning och fortsätter jobba mot att det inte ska finnas några skillnader och att alla tryggt ska kunna vara sig själva.