I kulturer där det finns ett motstånd mot homosexualitet kan det vara riskfyllt eller rent av farligt att gå ut öppet med att man är homosexuell. I Sverige är det dock relativt vanligt att en människa som antingen levt som heterosexuell eller som inte på något sätt skyltat med sin sexualitet, till slut väljer att ”komma ut”. Ofta är det väldigt tillfredsställande att våga visa vem man är, även i den bemärkelsen. Att komma ut kan alltså vara något man gör för sin egen skull lika väl som för att informera människor man känner.

När ska man berätt

Ta gärna del av några tips som kan hjälpa om det känns som jobbigt att komma ut. Det finns de som kommer ut när de själva blivit säkra på sin sexuella identitet och det finns andra som gör det när de blir starkt förälskade och känner att de vill leva med någon av samma kön. Att komma ut i det senare fallet kan innebära något så enkelt som att delta i det sociala livet med sin partner. Man börjar då visa sin kärlek till personen ifråga öppet, utan att göra någon stor sak av det. Att komma ut inför föräldrar är nog den situation de flesta drar sig mest för, men oftast tas det emot på ett bra sätt.

Komma ut eller inte

I Sverige är inte sexuell läggning en stor sak. Det är framförallt inget man måste göra en särskilt stor sak av. Att komma ut kan innebära att man berättar för sina närmaste, om de inte redan om det. Det ligger i begreppet ”komma ut” att man presenterar sig som homosexuell inför människor som kanske inte redan visste om det. Finns det inga sådana människor så kan att komma ut liknas vid en process, snarare än en händelse. Många offentliga personer väljer att komma ut för att undvika spekulationer på till exempel internet. När skidåkerskan Anja Pärson valde att komma ut så var det nog ingen överraskning för någon som kände henne utan just ett sätt att få stopp på ryktesspridning.